Loading...

Stolk Brothers - Anthurium met allure

Stolk Brothers teelt exclusieve soorten Anthurium. De anthuriums uit de Champion serie hebben gezonde uitstraling en zijn door de natuurlijke teeltwijze van binnenuit vitaal.

Milieubewust produceren is voor Stolk Brothers van cruciaal belang. Het uitgangspunt hierbij is om het milieu zo min mogelijk te belasten. Zo beperken we het energiegebruik tot een minimum en telen we maximaal biologisch.

Stolk Brothers teelt milieuvriendelijk, duurzaam en maatschappelijk verantwoord. Bij de bedrijfsvoering wordt niet alleen rekening gehouden met het economisch rendement, maar ook met de gevolgen voor mensen binnen en buiten het bedrijf en het effect op de leefomgeving.